Agendy

Vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní – Občan

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Potrebné doklady a dokumenty

  • platný občiansky preukaz

Upozornenie

  • Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu

Poplatky

  • Bez poplatku

Kontakt

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v platnom znení
  • zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch v platnom znení

Informácie