Zloženie poslaneckých klubov

Zloženie poslaneckých klubov

V Mestskom zastupiteľstve v Žiline sa vytvorilo 6 poslaneckých klubov a skupina nezaradených poslancov, ktorých zloženie vzalo mestské zastupiteľstvo na vedomie uznesením č.100/2023 zo dňa 21.02.2023:

Klub Za naše mesto

 • Mgr. Karol Haas
 • Mgr. Dominik Hriník
 • Mgr. Vladimír Randa – predseda klubu
 • Mgr. Mgr. Peter Steinhübl


Klub zaZa
                                   

 • Mgr. Zuzana Balogová
 • Ing. Ľubomír Bechný
 • Ing. arch. Dušan Maňák
 • Ing. František Talapka – predseda klubu


Žilina +

 • Ing. Ján Ničík – predseda klubu
 • Ing. Ján Pažický
 • Ing. Ľuboš Plešinger
 • Mgr. Ing. Soňa Turčányiová


Iná Žilina
                                   

 • JUDr. Jozef Augustín, PhD.
 • Mgr. Denis Cáder
 • Karol Čepec
 • Mgr. Branislav Delinčák
 • PaedDr. Ľudmila Chodelková
 • Bc. Jozef Juriš predseda klubu
 • Mgr. Róbert Kašša


Klub Silná Žilina

 • MUDr. Peter Durmis
 • Mgr. et. Mgr. Jana Filipová
 • Ing. Martin Kapitulík predseda klubu
 • Ondrej Šoška


Klub Sociálna demokracia
                       

 • Ing. Igor Choma predseda klubu
 • Mgr. Anton Trnovec


Nezaradení poslanci

 • Mgr. Peter Cibulka
 • Ing. Peter Čerňan
 • Mgr. Ing. Patrik Groma, PhD.
 • Ing. Anton Kozlík
 • Mgr. Iveta Martinková
 • Mgr. Ján Rzeszoto