Život v meste

Verejný rozhlas

Prehľad umiestnenia mestského verejného rozhlasu podľa mestských častí:

Mestský verejný rozhlas Hlásateľ Kontakt
Bánová Ing. Krajčí Ľubomír, PhD. 0917 920 772
Bôrik bez mestského rozhlasu
Brodno MsÚ 041 70 63 523
Budatín Adela Jakubisová 0908 469 531
Bytčica MsÚ 041 70 63 523
Hájik bez mestského rozhlasu
Hliny bez mestského rozhlasu
Mojšová Lúčka Elena Danišková 0911 115 928
Považský Chlmec Peter Sučík 0944 97 59 78
Rosinky MsÚ 041 70 63 523
Solinky bez mestského rozhlasu
Staré mesto bez mestského rozhlasu
Strážov Ing. Miháliková Zuzana 0918 505 945
Trnové MsÚ 041 70 63 523
Vlčince bez mestského rozhlasu
Vranie Anna Niníková 0911 924 004
Zádubnie Komancová Jana 0911 990 209
Zástranie Anna Valachová 0908 227 890
Závodie MsÚ 041 70 63 523
Žilinská Lehota MsÚ 041 70 63 523

V prípade záujmu o vyhlásenie oznamu v mestskom verejnom rozhlase kontaktujte:

a) príslušného hlásateľa, ktorý je uvedený v tabuľke alebo

b) priamo Mestský úrad v Žiline, odbor vnútorných vecí – Mgr. Dana Nagyová 041/70 63 523, Zuzana Vnuková 041/70 63 523

V prípade poruchy mestského verejného rozhlasu kontaktujte:

a) príslušného poslanca volebného obvodu alebo

b) priamo Mestský úrad v Žiline, odbor vnútorných vecí – Jozef Myšiak 041/70 63 409

ČO JE MOŽNÉ VYHLÁSIŤ

Druh oznamu Doba hlásenia Poplatok
Komerčný oznam: všetky druhy služieb (predaja), ktoré prinášajú fyzickej alebo právnickej osobe zisk, najmä:

 • kultúrne podujatia
 • diskotéky
 • rôzne druhy zábavy
 • reklamy (rôzny sezónny predaj)
 • zatvorenie, príp. otvorenie prevádzky
 • športové podujatia organizované fyzickou alebo právnickou osobou
Pracovné dni- od 08,00 hod do 19,00 hod 5 €- za jedno hlásenie
Víkendy, sviatky – od 09,00 hod do 19,00 hod 10 €- za jedno hlásenie
Iný oznam:

 • oznamy, ktoré neprinášajú fyzickej alebo právnickej osobe finančný zisk, najmä:
 • gratulácia jubilantom (text + skladba na želanie)
 • gratulácia k narodeniu dieťaťa (text + skladba na želanie)
 • strata osobnej veci
 • strata zvieraťa a podobne
Pracovné dni- od 08,00 hod do 19,00 hod 3 €- za jedno hlásenie
Víkendy, sviatky – od 09,00 hod do 19,00 hod 10 €- za jedno hlásenie
Iný oznam:smútočný oznam (text + skladba) jedenkrát bez poplatku
každé ďalšie hláseniePracovné dni – od 08,00 hod do 19,00 hod 3 €- za jedno hlásenie
každé ďalšie hlásenie- Víkendy, sviatky – od 09,00 hod do 19,00 hod 10 €- za jedno hlásenie

AKO SA PLATÍ POPLATOK ZA VYHLÁSENIE OZNAMU

a) v hotovosti hlásateľovi alebo do pokladnice na Mestskom úrade v Žiline alebo

b) prevodom na účet alebo poštovou poukážkou č. účtu IBAN SK37 5600 0000 0003 3035 3001, VS 2230012011

Prílohy na stiahnutie