Život v meste

Verejné osvetlenie

Nahlásenie nefunkčného verejného osvetlenia

Nefunguje vo Vašom okolí verejné osvetlenie?

Môžete to nahlásiť:

telefonicky na číslo 041/ 56 30 079,

e-mailom na osvetlenie@tsmza.sk,

elektronickým formulárom TU


Žiadosť o vydanie stanoviska (na základe požiadavky stavebného úradu)

Vašu žiadosť o vydanie stanoviska pre verejné osvetlenie adresujte:
Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
Námestie obetí komunizmu 3350/1
011 31 Žilina

Vašu žiadosť môžete podať:

  • • elektronickým formulárom TU,
  • • poštou na adresu Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Hálkova 22A, 010 01 Žilina,
  • • osobne na adresu Hálkova 22A, 010 01 Žilina v úradných hodinách PO – ŠT / 8:00 – 14:00 hod