Život v meste

Verejné osvetlenie

Nahlásenie nefunkčného verejného osvetlenia

Nefunguje vo Vašom okolí verejné osvetlenie?

Môžete to nahlásiť:

telefonicky na číslo 041/ 56 30 079,

e-mailom na verejne.osvetlenie@zilina.sk,

elektronickým formulárom TU


Žiadosť o vydanie stanoviska (na základe požiadavky stavebného úradu)

Vašu žiadosť o vydanie stanoviska pre verejné osvetlenie
môžete doručiť na adresu:

Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Obálku označte: „Žiadosť o vydanie stanoviska Verejné osvetlenie“

Vašu žiadosť o vydanie stanoviska pre verejné osvetlenie môžete podať elektronickým formulárom TU