Život v meste

Verejné osvetlenie

Nahlásenie nefunkčného verejného osvetlenia

Nefunguje vo Vašom okolí verejné osvetlenie?

Môžete to nahlásiť:

telefonicky na číslo 041/ 56 27 122,

e-mailom na poruchyvo@elza.sk,

elektronickým formulárom TU


Žiadosť o vydanie stanoviska (na základe požiadavky stavebného úradu)

Vašu žiadosť o vydanie stanoviska pre verejné osvetlenie
môžete doručiť na adresu:

Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Obálku označte: „Žiadosť o vydanie stanoviska Verejné osvetlenie“