Triedime odpad

Zberný dvor

Prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Adresa: Jánošíkova 14, 010 01 Žilina

Kontakt: 0918 842 955

Prevádzková doba:

 • Pondelok – Piatok 10:00 -18:00 hod
 • Sobota 8:00 – 12:00 hod

Mapa

ODBER ODPADOV LEN OD OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽOV)

Na zberný dvor môže fyzická osoba – poplatník bezplatne odovzdať:

 • odpady s obsahom škodlivých látok,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
 • žiarivky a výbojky,
 • použité prenosné batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory,
 • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu,
 • jedlé oleje a tuky z domácností,
 • objemový odpad,
 • drobný stavebný odpad.

Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.


Prevádzkovateľ: T+T, a.s.,

Adresa: Považský Chlmec, 010 03 Žilina (za Skládkou odpadu)

Kontakt: 0918 842 978

Prevádzková doba: otvorený od 01.07.2016

 • Pondelok – Piatok 10:00 -18:00 hod
 • Sobota 8:00 – 12:00 hod

Mapa

ODBER ODPADOV LEN OD OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽOV)

Na zberný dvor môže fyzická osoba – poplatník bezplatne odovzdať:

 • odpady s obsahom škodlivých látok,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
 • žiarivky a výbojky,
 • použité prenosné batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory,
 • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu,
 • jedlé oleje a tuky z domácností,
 • objemový odpad,
 • drobný stavebný odpad,
 • zelený odpad z domácností.

Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.


Podmienky prijatia odpadu na zberný dvor