Triedime odpad

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Mestský úrad v Žiline (odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia) oznamuje, že v termíne od 4. 4. 2022 do 22. 4. 2022 sa na území mesta Žilina bude vykonávať zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO).

Občania môžu do pristavených veľkokapacitných kontajnerov odovzdať svoj odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a podobne.

Kontajnery sú určené výlučne na zber zeleného odpadu, nepatrí do nich veľkoobjemný komunálny odpad!

Zber biologicky rozložiteľného odpadu sa bude realizovať na základe nasledovného harmonogramu:

Budatín
4. 4. 2022

 • Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
 • Radová ulica (začiatok ulice)
 • Radová ulica (koniec ulice)
 • nad Sivou ulicou

Zádubnie
5. 4. 2022

 • Zádubanská ulica (v strede ulice)
 • Zádubanská ulica (pri cintoríne)

Zástranie
6. 4. 2022

 • Stará dedina
 • Kultúrna ulica (pri kultúrnom dome)

Strážov
7. 4. 2022

 • Dedinská ulica (zastávka MHD)
 • Rajčanke ulica (v strede ulice)

Brodno
8. 4. 2022

 • Zároháčovská ulica (dolná časť ulice, pri potoku)
 • Zábrežná ulica (pri pohostinstve „Moravec“)
 • Podskaličná ulica (pod cintorínom)

Vranie
11. 4. 2022

 • Labutia ulica (pri lávke)
 • Vrania ulica (pri kultúrnom dome)

Považský Chlmec
12. 4. 2022

 • Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome)
 • Pri Kysuci
 • križovatka ulíc Bytčianska a Nová

Bánová
13. 4. 2022

 • Jabloňová ulica (pri trafostanici)
 • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
 • križovatka ulíc Malinová a Záhradnícka

Mojšova Lúčka
14. 4. 2022

 • Rybné námestie
 • Stará Mojšova Lúčka

Rosinky
19. 4. 2022

 • Brezová ulica č. 56 – 59
 • spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice

Bytčica
20. 4. 2022

 • Bystrická ulica (pri katolíckom cintoríne)
 • križovatka Chalupkovej ulice a ulice Na Záchrastí
 • Matuškova ulica č. 13

Bôrik, Malá Praha, Staré Mesto
21. 4. 2022

 • križovatka Bôrickej cesty a Tulipánovej ulice
 • križovatka Daxnerovej a Kollárovej ulice
 • križovatka Ulice Daniela Krmana a ulice Na Šefranici
 • križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“)

Trnové
22. 4. 2022

 • Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
 • Cintorínska ulica (pri cintoríne)
 • Nový Domov (zástavka MHD Rakové)

Závodie
25. 4. 2022

 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)

Žilinská Lehota
26. 4. 2022

 • Kortinská ulica (pri kultúrnom dome)
 • Na cintorín (pri cintoríne)