Triedime odpad

Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) – oranžové nádoby

Nápojové kartóny

Nápojové kartóny umiestňujeme do oranžových zberných nádob

Patrí sem

 • nápojové kartóny = viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM/ kompozitný obal na báze lepenky) = obaly od mliečnych výrobkov (mlieko, trvanlivá smotana na šľahanie, ), džúsov, vína a iných nápojov zložené z vrstiev (prázdne, s dôrazom na minimalizáciu objemu stlačené, neznečistené, pokial‘ obsahujú plastový vrchnák je dobré ho uzatvoriť, aby nevytekal obsah)
 • nápojové kartóny na báze lepenky označené symbolmi: C/PAP (číslo 81, 84)

Nepatrí sem

 • znečistené nápojové kartóny alebo nápojové kartóny so zvyškami -> očistiť, vyprázdniť-> VKM, v prípade neodstrániteľného znečistenia -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 • obaly znečistené nebezpečnými látkami (od farieb, benzínu, lepidla, olejov či sprejov) -> ZBERNÝ DVOR
 • jednorazové poháre na nápoje „so sebou“ („to go“) -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD (ale pozor: vrchnáčik do PLASTU)
 • iné kombinované materiály -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 • plast, kov, sklo, papier, bioodpad, -> PRÍSLUŠNÁ NÁDOBA NA TRIEDENÝ ODPAD

Viac info a tipy

 • triedením sa dá šetriť – platí sa len za odvoz zmesového komunálneho odpadu, odvoz triedeného odpadu je pre občanov zadarmo. Za to platia výrobcovia a dovozcovia obalov a výrobcovia a dovozcovia neobalových výrobkov (resp. to občan zaplatí v cene obalu pri kúpe baleného výrobku alebo neobalového výrobku).
 • mlieko kupovať v mliečnych automatoch = mliekomatoch do vlastnej nádoby, prípadne v sklenených fľašiach (ideálne vratných)
 • kyslomliečne výrobky kupovať v skle, prípadne si vyrábať
 • džúsy hľadať v skle alebo si nechať odšťaviť do vlastnej nádoby, prípadne siahnuť po domácom sirupe

 

Prílohy na stiahnutie