Triedime odpad

Odpad zo skla – zelené nádoby

Sklenený odpad umiestňujeme do zelených zberných nádob

Patrí sem:

 • číre, zelené aj hnedé sklo (prázdne, neznečistené hrubo či chemicky) — nálepky, etikety, uzávery nie je potrebné odstraňovať, v procese recyklácie sa bud‘ odseparujú, alebo spália pri tavení skla
 • sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené vázy, sklenené obaly (od kozmetiky, kávy či pochutín, bez plastového vrchnáka)
 • úlomky tabuľového skla, sklenené črepy
 • mastné sklenené fľaše od kuchynského oleja (od oleja neumývať, olej vyplavený do vody je problematický v rámci procesu čistenia odpadových vôd a pre samotnú kanalizačnú sieť; prebytočný olej z varenia zbierame cez sitko do PET fľaše a následne odnášame na recykláciu na ZBERNÉ MIESTA, napr. vybrané čerpacie stanice Slovnaft — ich zoznam nájdete na https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/zber-pouziteho-kuchynskeho-oleja/, či ďalšie miesta (ZBERNÝ DVOR a pod.); panvicu od oleja/masti vytrieť papierom a ten hodiť do ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU)
 • výrobky a obaly označené symbolmi: GL (čísla 7o — číre, 71 — zelené, 72 — hnedé sklo)

Nepatrí sem:

 • zrkadlo (kvôli neoddeliteľnej tenkej pokovovanej vrstve, vďaka ktorej sa vidíme) -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo ZBERNÝ DVOR (ak väčšie množstvo)
 • bezpečnostné sklo, autosklo (pretože autosklo obsahuje špeciálne prímesi, vďaka ktorým sa má možnosť rozbiť na malé čiastočky, ktoré nie sú ostré a nebezpečné) -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo ZBERNÝ DVOR (ak väčšie množstvo)
 • drôtené sklo -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo ZBERNÝ DVOR (ak väčšie množstvo) lepené sklo -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo ZBERNÝ DVOR (ak väčšie množstvo)
 • plexisklo -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo ZBERNÝ DVOR (ak väčšie množstvo)
 • technické sklo -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo ZBERNÝ DVOR (ak väčšie množstvo)
 • sklo s obsahom chemických látok (napr. od lakov, motorových olejov, riedidiel,..) -> ZBERNÝ DVOR
 • tabuľové sklo z okien a dverí vo väčšom množstve -> ZBERNÝ DVOR
 • keramika, porcelán, obkladačky -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo ZBERNÝ DVOR (ak väčšie množstvo)
 • TV obrazovky, monitory -> ZBERNÝ DVOR
 • pozlátené, pokovované sklo -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo ZBERNÝ DVOR (ak väčšie množstvo)
 • borosilikátové sklo (zapekacie misy, niektoré fľaše), varné sklo (vyššia teplota tavenia) -> vrátiť výrobcovi alebo ZBERNÝ DVOR
 • žiarovky, žiarivky, LEDky, halogénky -> M I ESTA SPÄTNÉHO ZBERU (napr. predajne svietidiel) alebo ZBERNÝ DVOR
 • zálohovateľné, vratné sklenené fľaše a obaly -> vrátiť do OBCHODU
 • plast, kov, papier, VKM, bio odpad, … -> PRÍSLUŠNÁ NÁDOBA NA TRIEDENÝ ODPAD

Viac info a tipy:

 • sklo by sa voľne v prírode rozkladalo cca 4 000 rokov, ale nie je až tak nebezpečné pre životné prostredie ako rozkladajúci sa plast
 • sklo je recyklovateľne donekonečna, ale jeho recyklácia je energeticky veľmi náročná, preto radšej odporúčame uprednostniť opätovné použitie sklenených nádob a triedený zber voliť až ako poslednú možnosť‘
 • triedením sa dá šetriť — platí sa len za odvoz zmesového komunálneho odpadu, odvoz triedeného odpadu je pre občanov zadarmo. Za to platia dovozcovia a výrobcovia obalov a výrobcovia a dovozcovia neobalových výrobkov (resp. to občan zaplatí v cene obalu pri kúpe baleného výrobku alebo kúpe neobalového výrobku).
 • nápoje (pivo, minerálna voda, mlieko, …) kupovať vo vratných fľašiach a tie odovzdávať‘ na ďalšie použitie (oddiali sa tak potreba recyklácie), mlieko dopĺňať v mliečnych automatoch = mliekomatoch, alebo na farmách
 • sirupy, pivo, víno, kuchynský olej dopĺňať’/odčarovávať‘ do vlastnej fľaše,
 • sklenené nádoby od olív, zaváranín, medu a pod. využiť opätovne, prípadne darovať predajcom na trhu alebo známym na zaváranie či iné využitie,
 • zisťovať u slovenských výrobcov a predajcov, či im ich sklenené nádoby môžeme vrátiť na ďalšie využitie (napr. sklenené nádobky od sviečok niektorých predajcov je možné vrátiť‘ na ďalšie naplnenie, taktiež aj sklenené obaly od kozmetiky, fľaše od medu včelárom — možností stále pribúda)

Recyklované sklo potrebuje v procese výroby na ohrev nižšiu teplotu ako sklo z primárnych materiálov, vďaka čomu ušetríme až 4o % energie. Recyklovaním skla tiež zredukujeme znečistenie ovzdušia o cca 20 % a vody o cca 5o % v porovnaní s primárnou výrobou skla.

Sklo je recyklovateľne donekonečna.

Prílohy na stiahnutie