Triedime odpad

Odpad z papiera – modré nádoby

Papierový odpad umiestňujeme do modrých zberných nádob

Patrí sem:

 • papier, časopisy, noviny, zošity, kancelársky papier, letáky, katalógy, pohľadnice, listy, papierové tašky (nie darčekové, lebo sú povoskované)
 • lepenka a kartón (s dôrazom na minimalizáciu objemu, t j. stlačené)
 • skartovaný papier
 • papierové krabičky a kartónové škatule (papierové lepiace pásky môžu ostať; s dôrazom na minimalizáciu objemu, t j. stlačené)
 • obálky s plastovým okienkom (okienko tam neprekáža)
 • papiere zopnuté kovovou spinkou v malom množstve (malé množstvo spiniek neprekáža, ale je možné ich aj oddeliť a naložiť s nimi ako s ostatnými kovmi)
 • výrobky a obaly označené symbolmi: PAP (čísla 20 — vlnitá lepenka, 21 — hladká lepenka, 22 — papier)
 • rolky od toaletného papiera a kuchynských servítok -> alternatívne využiť ako HRAČKY pre deti alebo KOMPOST, alebo spáliť v KOZUBE
 • obaly od vajíčok -> alternatívne POUŽÍVAŤ ZAS A ZNOVA DOKOLA (odniesť na trh) alebo KOMPOST, alebo SPÁLIŤ V KOZUBE

Nepatrí sem:

 • knihy -> požičať/darovať/predať: napr. BAZÁR, SUSEDSKÁ BURZA, BÚDKA NA KNIHY, KNIŽNICA, ANTIKVARIÁT, KNIŽNÁ ZÓNA BEZ PEŇAZÍ, v poslednej fáze životnosti učebnice do ŠKOLSKÉHO ZBERU a nepoužiteľne knihy na ZBERNÝ DVOR
 • mokrý papier (lebo má sklon plesnivieť) -> KOMPOST alebo KOZUB, alebo ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD, alebo nechať vyschnúť a pokiaľ nie je plesnivý -> do PAPI ERA
 • mastný a špinavý papier -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo KOZUB
 • samoprepisovací papier -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 • povoskovaný papier (darčekový papier, darčekové tašky, …) -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 • asfaltový a dechtový papier -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 • termopapier (papier, ktorý sa používa napríklad na účtenky, je hladký a písmo na ňom často vybledne + keď sa po ňom poškriabe nechtom, zostane na ňom škrabanec, akoby napísaný ceruzkou) -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 • použité, mastné alebo zašpinené papierové vreckovky a servítky -> KOMPOST (okrem mastných) alebo KOZUB, alebo ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 • polystyrén -> PLAST (ak čistý) alebo ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD (ak znečistený), najideálnejšie pre recykláciu však odniesť na ZBERNÝ DVOR
 • nápojový kartón = viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM) na báze lepenky -> pozri sekciu NÁPOJOVÉ KARTÓNY
 • alobal -> pozri sekciu KOVY
 • papierovo/plastovo-hliníkový obal od korenín, masla, potravy pre zvieratá, -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD, je to kompozit
 • menštruačné vložky, tampóny, plienky (je to kompozit papier a plast + sú silno znečistené) -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 • kompostovateľný „papier“ (z cukrovej trstiny a pod.) — mohol by poškodiť recykláciu -> KOMPOST alebo ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 • plast, sklo, kov, bioodpad, -> DO PRÍSLUŠNÝCH NÁDOB NA TRIEDENÝ ODPAD

Viac info a tipy

 • papier je recyklovateľný len 5 — 7x, zvýšená spotreba papiera sa rovná zvýšenej potrebe výrubu stromov
 • triedením sa dá šetriť — platí sa len za odvoz zmesového komunálneho odpadu, odvoz triedeného odpadu je pre občanov zadarmo. Za to platia výrobcovia a dovozcovia obalov a výrobcovia a dovozcovia neobalových výrobkov (resp. to občan zaplatí v cene obalu pri kúpe baleného výrobku alebo neobalového výrobku)
 • namiesto papierových vreckoviek (papierových kuchynských utierok, papierových servítok k prestieraniu) používať bavlnené, ktoré sa dajú po vypratí opakovane používať
 • nosiť si malinký bavlnený uteráčik, aby sa nemuseli používať papierové utierky na toaletách mimo domov (bežná prax v Japonsku) alebo ruky nechať vyschnúť na vzduchu
 • kupovať 100 % recyklovaný nebielený toaletný papier balený po ks v papieri alebo bez obalu — dajú sa kúpiť aj v bežných reťazcoch (bielené voňavé toaletné papiere nemusia byt‘ z recyklovaného papiera a pri bielení sa používajú chemikálie znečisťujúce životné prostredie, používané parfumy navyše môžu škodiť zdraviu)
 • na tlačiarni tlačiť obojstranne, na 100 % recyklovaný papier, avšak ak to nie je nutné, netlačiť vôbec — podľa zákona sa napr. elektronické faktúry môžu archivovať aj elektronicky (100 % recykl. papier sa dá kúpiť v obchodoch s kancelárskymi potrebami)
 • odkladať si „šmiráky“ a písať na ne
 • nákupné zoznamy si písať do mobilu (existujú aplikácie na synchronizáciu s počítačom či zdieľanie s rodinou, napr. Remeber the milk, Evernote, …)
 • recepty si písať elektronicky detto (napr. Evernote má širokú možnosť filtrácie)
 • na schránku si nalepiť nálepku „Nevhadzovať letáky“ (väčšinou to naozaj funguje)
 • nekupovať si tlačené noviny a časopisy, čítať‘ elektronicky
 • obmedziť kúpu fyzických kníh, používať elektronické čítačky (a kúpiť si len knihy, ktoré stoja za to, ideálne z bazáru či antikvariátu) alebo si požičiavať z knižnice
 • nepotrebné knihy zaniesť do knižnice, antikvariátu alebo na akcie Zóna bez peňazí
 • kartónové škatule od zásielok si odkladať na prípadné využitie
 • skartovaný papier využívať pri preprave ako výplň škatúľ (namiesto polystyrénových teliesok či iných plastov nafúknutých vzduchom)
 • na balenie darčekov uprednostňovať recyklovaný papier alebo napr. obliečku na vankúš, (pre kreatívne nápady pozri internet) alebo darovať zážitky bez obalu
 • používať plienky, ktoré sa dajú po vypratí opakovane používať
 • používať menštruačný kalíšok, príp. vložky, ktoré sa dajú po vypratí opakovane používať (napr. prijemneveci.sk, …)

Takmer polovica (42 %) vyťaženého dreva (globálne) sa spotrebuje na výrobu papiera.

Recyklácia tony papiera ušetrí asi 2 580 litrov ropy, 26 500 litrov vody a 17 stromov.

Prílohy na stiahnutie