Triedime odpad

Odpad z kovu vrátane kovových obalov – červené nádoby

Kovový odpad umiestňujeme do červených zberných nádob

Patrí sem:

nemagnetické kovy (hliníkové):

 • tenkostenný hliník (obaly z čokolád, hliníkové viečka od kompótov, jogurtov a iných mliečnych výrobkov, tenké hliníkové obaly od paštét, …)
 • alobal (použitý na balenie alebo z varenia/pečenia, ale bez zvyškov jedla)
 • hliníkové plechovky (prázdne, s dôrazom na minimalizáciu objemu stlačené)

magnetické kovy (železné):

 • konzervy bez zvyškov jedla – prípadný olej preliať cez sitko do PET fľaše a odniesť na ZBERNÉ MIESTO – napr. na vybrané čerpacie stanice Slovnaft – mastnú konzervu vytrieť papierom a ten hodiť do ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU)
 • plechovky (prázdne, s dôrazom na minimalizáciu objemu stlačené)
 • kovové obaly (od jedla, drogérie, kozmetiky, sprejov, …), kovové súdky
 • kovové uzávery, uzávery od kompótov

obaly označené symbolmi: FE (4o – oceľ), ALU (41 – hliník)

Nepatrí sem:

 • kovové obaly kombinované s iným materiálom (napr. tuby z krémov a pást, vrecúška od potravy pre zvieratá, alu-papierový obal od syra, masla, instantných polievok, …) -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 • mäkké kovové vrecúška (napr. z kávy, zemiakových lupienkov, niektorých druhov oblátok, …) -> ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
 • žalúzie -> ZBERNÝ DVOR
 • kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (laky, motorové oleje, riedidlá atď.) -> ZBERNÝ DVOR
 • akumulátory, batérie -> M I ESTA SPÄTNÉHO ZBERU (predajne batérií)
 • nadrozmerný kovový odpad -> ZBERNÝ DVOR
 • plast, sklo, papier, VKM, bioodpad, -> PRÍSLUŠNÁ NÁDOBA NA TRIEDENÝ ODPAD

Viac info a tipy:

 • v niektorých mestách sa magnetické kovy (konzervy a pod.) spaľujú v spaľovni spolu s ostatným zmesovým komunálnym odpadom – po procese spaľovania sa kovové časti z popola vytrieďujú pomocou silných magnetov
 • všetky kovy vrátane hliníka môžeme voziť aj na ZBERNÝ DVOR
 • uprednostňovať iné kovy pred hliníkom – jeho ťažba a spracovanie sú ekologicky veľmi zaťažujúce
 • hliník je vo všeobecnosti výborne recyklovateľný (napr. plechovky), avšak v procese recyklácie sú problematické jeho tenkostenné varianty
 • väčšina kovov je recyklovateľných prakticky donekonečna

Prílohy na stiahnutie