Triedime odpad

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej len BRKO) je kuchynský odpad z domácností.

  • Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie)
  • Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje, zvyšky jedla v obaloch, mŕtve telá zvierat, zvierací trus, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).

Mesto zabezpečuje zber BRKO na svojom území pre obyvateľov komplexnej bytovej výstavby  prostredníctvom 1 100 l zvonových zberných nádob a od januára 2022 240 l KUKA nádob určených na tento typ odpadu.

Mesto Žilina zabezpečuje štartovacie balíčky k triedeniu kuchynského bioodpadu. Bezplatne si ich môžu vyzdvihnúť všetci obyvatelia bytových domov.  Balíček, ktorý pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností, obsahuje tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu.

Domácnosti v rodinných domoch, majú POVINNOSŤ kompostovať a mesto Žilina im pre splnenie tejto povinnosti zabezpečilo KOMPOSTÉRY. Domácnosti z rodinných domov, ktoré si ešte neprevzali od mesta kompostér, môžu tak urobiť na MsÚ Žilina v dňoch pondelok – streda, od 8:00 – 12:00 hod., klapka 224.

Galéria