Triedime odpad

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami

Zásady správneho triedenia:

  • nespotrebované lieky nepatria do nádob na zmesový komunálny odpad, ale je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.