Šport

O lige

Mesto Žilina v spolupráci s partnermi odštartujú v októbri 2015 už 6. ročník Školskej športovej ligy, ktorá sa bude uskutočňovať v pravidelných cykloch až do mesiaca jún 2016.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo rekorných 16 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.

Súťaže prebiehajú v poobednajších hodinách v športoch: atletika, plávanie, futbal, florbal a vybíjaná v kategóriách 3.-4 ročník, 5.-6. ročník (v plávaní aj 7.-9. ročník).

Prílohy na stiahnutie