Metodické orgány pre ZŠ

Anglický jazyk 1.-4. ročník

Komisia

Predseda:

Mgr. Monika Miková – monmik@email.cz

Členovia:

Mgr. Eva Kubová

Mgr. Daniela Bytčanková

Mgr. Mária Tóthová

PaedDr. Eva Kopincová

Mgr. Zuzana Daridová

Mg. Hana Loudová

Mgr. Janka Balvonová

Prílohy na stiahnutie