Život v meste

Radničné noviny

Vážení občania Žiliny,

predstavujem vám prvé vydanie nových Radničných novín, ktoré nájdete vo svojich schránkach každý mesiac. Mesto Žilina od môjho nástupu do úradu primátora presadzuje novú politiku čo najväčšej transparentnosti, preto sa snažíme informovať občanov o všetkých aktivitách. Cítime však, že moderné spôsoby informovania ako webová stránka alebo facebook sa nie vždy dokážu dostať adresne ku všetkým obyvateľom, preto sme sa rozhodli aj pre tlačenú verziu. Chceme, aby ponúkali priestor nielen vedeniu mesta, ale aj poslancom a aktívnym Žilinčanom, centru aj mestským častiam, kultúre i športu, zábave i vážnym témam.

Verím, že našu snahu o Vašu informovanosť oceníte a prajem Vám príjemné čítanie Radničných novín.

 

Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina
december 2019