Život v meste

Pohotovostné kontakty

Občiansky servis mesta

Informácie
041/706 31 11
Životné prostredie
041/706 32 31
Stavebný úrad
041/706 32 40
Doprava
041/706 31 14
Sociálne a bytové
041/706 35 03
Školstvo
041/706 35 24
Miestne dane
041/706 33 09
Komunálny odpad
041/706 33 10
Matrika
041/706 35 06
Evidencia obyvateľov
041/733 57 02
041/733 57 03
Osvedčovanie listín a podpisov
041/706 35 25
041/706 31 41
041/706 31 18

Inštitúcie mesta

Dopravný podnik mesta Žiliny
041/566 01 11 dpmz@dpmz.sk
Mestská krytá plaváreň Žilina
041/565 50 73 plavaren@plavarenzilina.sk
Mestské divadlo Žilina
041/381 00 00
Rosenfeldov palác
041/764 96 92
Turistická informačná kancelária mesta Žilina
041/723 31 86
ŽILBYT
041/563 00 49 info@zilbyt.sk
Správa cintorínov
0905 509 090

Tiesňové volania

SOS
112
Hasiči
150
Záchranná služba
155
Polícia
158
Mestská polícia
159
041/562 11 66

Poruchy

Poruchová linka SPP
0850111727
Poruchová linka SSE
0800159000
SEVAK
041/707 17 29
Osvetlenie
041/505 56 99

Ostatné

Prepravná služba mesta Žilina senior/ŤZP
0905 300 123
Zberný dvor na Jánošíkovej ulici
0918 842 955
Zberný dvor v Považskom Chlmci
0918 842 978
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
041/511 01 11
Daňový úrad Žilina
041/504 73 31
Sociálna poisťovňa
041/705 61 11
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline
041/244 09 99