O meste

Zoznam ulíc a iných verejných priestranstiev podľa mestských častí

Mestská časť Bánová

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Bitarovská cesta Bitarovská cesta (západná časť ulice)
Bláhova ulica Bláhova
Do Stošky Do Stošky
Družstevná ulica Družstevná
Jabloňová ulica Jabloňová
Jedľová ulica Jedľová
K cintorínu K cintorínu
Lesná ulica Lesná
Malinová ulica Malinová
Mesačná ulica Mesačná
Námestie svätého Jána Bosca Námestie sv. Jána Bosca
Nezvalova ulica Nezvalova
Park Františka Hanovca Park Františka Hanovca
Riečna ulica Riečna
Ulica Jána Čajdu Jána Čajdu
Ulica Mikuláša Dohnányho Mikuláša Dohnányho
Ulica oslobodenia Oslobodenia
Ulica osvety Osvety
Záhradnícka ulica Záhradnícka

 

Mestská časť Bôrik

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Bôrická cesta Bôrická cesta
Cesta k Paľovej búde Cesta k Paľovej búde
Čulenova ulica Čulenova
Festivalová ulica Festivalová
Gabčíkova ulica Gabčíkova
Hečkova ulica Hečkova (od križovatky s Kraskovou po križovatku s Poľnou)
Koceľova ulica Koceľova
Kraskova ulica Kraskova (od križovatky s Hečkovou po križovatku s Tajovského)
Lipová ulica Lipová
Majochova ulica Majochova
Mojmírova ulica Mojmírova
Na Malý Diel Na Malý Diel
Na Veľký Diel Na Veľký Diel
Nešporova ulica Nešporova (od križovatky s Mila Urbana po Juraja Sklenára)
Oravská ulica Oravská
Ovsená ulica Ovsená
Park Ľudovíta Štúra Park Ľudovíta Štúra
Pod hájom Pod hájom
Poľná ulica Poľná (od križovatky s Bajzovou po Tajovského)
Pribinova ulica Pribinova
Rastislavova ulica Rastislavova
Samova ulica Samova
Slavomírova ulica Slavomírova
Stavbárska ulica Stavbárska
Svätoplukova ulica Svätoplukova
Tajovského ulica Tajovského
Tulipánová ulica Tulipánová
Ulica Alexandra Rudnaya Alexandra Rudnaya
Ulica Andreja Lemeša Andreja Lemeša
Ulica Andreja Žarnova Andreja Žarnova
Ulica Antona Petrovského Antona Petrovského
Ulica Benjamína Martinského Benjamína Martinského
Ulica Gabriela Povalu Gabriela Povalu
Ulica Jána Kovalíka Jána Kovalíka
Ulica Janka Silana Janka Silana
Ulica Juraja Papánka Juraja Papánka
Ulica Juraja Sklenára Juraja Sklenára
Ulica Mila Urbana Mila Urbana
Ulica Rudolfa Dilonga Rudolfa Dilonga
Ulica Vendelína Javorku Vendelína Javorku (od križovatky s Hečkovou smerom k Tajovského)
Univerzitná ulica Univerzitná
Veľkomoravská ulica Veľkomoravská
Za plavárňou Za plavárňou

 

Mestská časť Brodno

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Brodňanská ulica Brodňanská
Cezpoľná ulica Cezpoľná
Kapustná ulica Kapustná
Ku krížu Ku krížu
Ku studienke Ku studienke
Levanduľová ulica Levanduľová
Na Tobolky Na Tobolky
Nadskaličná ulica Nadskaličná
Orčiešová ulica Orčiešová
Oškerdská cesta Oškerdská cesta
Podskaličná ulica Podskaličná
Sadová ulica Sadová
Snežnická cesta Snežnická cesta
Za kaštieľom Za kaštieľom
Zábrežná ulica Zábrežná
Záhrbie Záhrbie
Záhumenská ulica Záhumenská
Zaroháčovská ulica Zaroháčovská

 

Mestská časť Budatín

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Azúrová ulica Azúrová
Béžová ulica Béžová
Biela ulica Biela
Blankytná ulica Blankytná
Bordová ulica Bordová
Budatínsky park Budatínsky park
Budatínska ulica Budatínska
Bytčianska ulica Bytčianska (zo strany Budatína po most cez Kysucu)
Cesta k vodojemu Cesta k vodojemu
Cesta na záhumnie Cesta na záhumnie
Červená ulica Červená
Do Medzilužia Do Medzilužia
Do parku Do parku
Dolná ulica Dolná
Fialová ulica Fialová
Hnedá ulica Hnedá
Hore vŕškom Hore vŕškom
Horná ulica Horná
K múzeu K múzeu
Karmínová ulica Karmínová
Ku zvonici Ku zvonici
Letná ulica Letná
Lúčna ulica Lúčna
Modrá ulica Modrá
Na lány Na lány
Na starej hradskej Na starej hradskej
Námestie hrdinov Námestie hrdinov
Okrová ulica Okrová
Oranžová ulica Oranžová
Purpurová ulica Purpurová
Radová ulica Radová
Sivá ulica Sivá
Slnečná ulica Slnečná
Strieborná ulica Strieborná
Topoľová ulica Topoľová
Tyrkysová ulica Tyrkysová
Ulica energetikov Energetikov
Ulica slovenských dobrovoľníkov Slovenských dobrovoľníkov
Za cintorínom Za cintorínom
Záhradná ulica Záhradná
Zámocká ulica Zámocká
Závoz Závoz
Zelená ulica Zelená
Železničná ulica Železničná
Žltá ulica Žltá

 

Mestská časť Bytčica

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Ametystová ulica Ametystová
Banícka ulica Banícka
Berylová ulica Berylová
Bitarovská cesta Bitarovská cesta (východná časť ulice)
Bystrická ulica Bystrická
Bytčická ulica Bytčická (rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty – časti IV. okružnej)
Dlhá ulica Dlhá
Dlhá ulica Dlhá
Do Rosiny Do Rosiny
Hattalova ulica Hattalova
Hlavná ulica Hlavná
Chalupkova ulica Chalupkova
Jantárová ulica Jantárová
Kubelíkova ulica Kubelíkova
Liesková ulica Liesková
Lipovecká ulica Lipovecká
Matuškova ulica Matuškova
Na stanicu Na stanicu
Na Záchrastí Na Záchrastí
Orgovánová ulica Orgovánová
Pažite Pažite
Pod Dielce Pod Dielce
Popperovská ulica Popperovská
Repkovského ulica Repkovského
Rubínová ulica Rubínová
Smaragdová ulica Smaragdová
Školský dvor Školský dvor
Štaffenovský dvor Štaffenovský dvor
Štrková ulica Štrková
Tehelná ulica Tehelná
Ulica Antona Bielka Antona Bielka
Za kostolom Za kostolom
Záchrastie Záchrastie

 

Mestská časť Hájik

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Baničova ulica Baničova
Dadanova ulica Dadanova
Essenská ulica Essenská
Hôrecká cesta Hôrecká cesta (od križovatky na Hájik)
Jedlíkova ulica Jedlíkova
Kempelenova ulica Kempelenova
Korzo Korzo
Lannurienovo námestie Lannurienovo námestie
Mikovíniho ulica Mikovíniho
Námestie mladosti Námestie mladosti
Petzvalova ulica Petzvalova
Segnerova ulica Segnerova
Slnečné námestie Slnečné námestie
Slnečné schody Slnečné schody
Stodolova ulica Stodolova
Terasy Terasy
Ulica Emanuela Fila Emanuela Fila
Ulica Jura Hronca Jura Hronca
Ulica Mateja Bela Mateja Bela

 

Mestská časť Hliny

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Bajzova ulica Bajzova
Bánovská cesta Bánovská cesta
Bezručova ulica Bezručova
Bytčická ulica Bytčická (rozdelenie v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty – časti IV. okružnej)
Čajakova ulica Čajakova
Daxnerova ulica Daxnerova (od križovatky s Veľkou okružnou smerom k Suvorovovej ulici)
Gabajova ulica Gabajova
Halašova ulica Halašova
Hečkova ulica Hečkova (od križovatky s Nešporovou po križovatku s Kraskovou)
Hlinská ulica Hlinská
Hlinský park Hlinský park
Jarná ulica Jarná
Kamenná ulica Kamenná
Kollárova ulica Kollárova
Komenského ulica Komenského (od križovatky s Veľkou okružnou smerom na Hliny)
Kraskova ulica Kraskova (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou)
Kvetná ulica Kvetná
Ladiverova ulica Ladiverova
Lenčova ulica Lenčova
Lichardova ulica Lichardova
Mostná ulica Mostná
Námestie Richarda Marsinu Námestie Richarda Marsinu
Nešporova ulica Nešporova (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Mila Urbana)
Palárikova ulica Palárikova
Poľná ulica Poľná (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Bajzovou)
Pri Rajčianke Pri Rajčianke
Puškinova ulica Puškinova
Rajecká ulica Rajecká
Rovniankova ulica Rovniankova
Ružová ulica Ružová
Saleziánska ulica Saleziánska
Severná ulica Severná
Suvorovova ulica Suvorovova
Škultétyho ulica Škultétyho
Ulica Ambra Pietra Ambra Pietra
Ulica Antona Bernoláka Antona Bernoláka
Ulica Jozefa Cígera Hronského Jozefa Cígera Hronského
Ulica Juraja Fándlyho Juraja Fándlyho
Ulica Juraja Slottu Juraja Slottu
Ulica Tomáša Ružičku Tomáša Ružičku
Ulica Vendelína Javorku Vendelína Javorku (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou)
Vajanského ulica Vajanského
Žitná ulica Žitná

 

Vymedzenie mestskej časti Hliny ulicami a inými verejným priestranstvami

Hliny I

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Komenského ulica Komenského (od križovatky s Veľkou okružnou po križovatku s Juraja Fándlyho)
Ulica Antona Bernoláka Antona Bernoláka (druhá polovica jednosmernej cesty od križovatky s Juraja Fándlyho)
Ulica Juraja Fándlyho Juraja Fándlyho (od križovatky s Komenského po križovatku s Antona Bernoláka)

 

Hliny II

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Palárikova ulica Palárikova
Rovniankova ulica Rovniankova
Ulica Antona Bernoláka Antona Bernoláka (prvá polovica jednosmernej cesty od križovatky s Juraja Fándlyho)
Ulica Jozefa Cígera Hronského Jozefa Cígera Hronského
Ulica Juraja Fándlyho Juraja Fándlyho (od križovatky s Antona Bernoláka po križovatku s Vojtecha Spanyola)

 

Hliny III

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Komenského ulica Komenského (od križovatky s Juraja Fándlyho po Mostnú ulicu)
Puškinova ulica Puškinova
Ulica Antona Bernoláka Antona Bernoláka (od križovatky s Juraja Fándlyho po pešiu lávku nad Mostnou ulicou)
Ulica Tomáša Ružičku Tomáša Ružičku (po križovatku s Antona Bernoláka)

 

Hliny IV

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Čajakova ulica Čajakova
Ulica Tomáša Ružičku Tomáša Ružičku (od križovatky s Antona Bernoláka po Tajovského)

 

Hliny V

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Hečkova ulica Hečkova (od križovatky s Nešporovou po križovatku s Kraskovou)
Hlinská ulica Hlinská (po križovatku s Poľnou)
Kraskova ulica Kraskova (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou)
Nešporova ulica Nešporova (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Mila Urbana)
Poľná ulica Poľná (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Bajzovou)
Ružová ulica Ružová
Ulica Vendelína Javorku Vendelína Javorku (od križovatky s Hlinskou po križovatku s Hečkovou)

 

Hliny VI

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Bajzova ulica Bajzova
Bezručova ulica Bezručova
Hlinský park Hlinský park
Kvetná ulica Kvetná
Ladiverova ulica Ladiverova
Lenčova ulica Lenčova
Námestie Richarda Marsinu Námestie Richarda Marsinu

 

 

Hliny VII

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Bánovská cesta Bánovská cesta
Bytčická ulica Bytčická (po predĺženie budúcej Bitarovskej cesty – časti IV. okružnej)
Gabajova ulica Gabajova
Jarná ulica Jarná
Kamenná ulica Kamenná
Pri Rajčianke Pri Rajčianke
Rajecká Rajecká (od križovatky s Poľnou po mimoúrovňovú križovatku s Mostnou)
Saleziánska ulica Saleziánska
Severná ulica Severná
Škultétyho ulica Škultétyho
Žitná ulica Žitná

 

Hliny VIII

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Daxnerova ulica Daxnerova (od križovatky so Suvorovovou smerom na Lichardovu)
Lichardova ulica Lichardova
Rajecká Rajecká (od Rondla po mimoúrovňovú križovatku s Mostnou)
Suvorovova ulica Suvorovova

 

Malá Praha

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Daxnerova ulica Daxnerova (od križovatky so Suvorovovou po križovatku s Veľkou okružnou)
Halašova ulica Halašova
Kollárova ulica Kollárova
Ulica Ambra Pietra Ambra Pietra
Ulica Juraja Slottu Juraja Slottu
Vajanského ulica Vajanského

 

 

Mestská časť Mojšova Lúčka

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Belicová ulica Belicová
Furmánska cesta Furmánska
Hlavátková ulica Hlavátková
Hyrovská ulica Hyrovská
Jalcová ulica Jalcová
Kapria ulica Kapria
Karasová ulica Karasová
Lieňová ulica Lieňová
Lipňová ulica Lipňová
Ostriežová ulica Ostriežová
Pstruhová ulica Pstruhová
Rybné námestie Rybné námestie
Stará Mojšova Lúčka Stará Mojšova Lúčka
Sumčia ulica Sumčia
Šťuková ulica Šťuková
Úhoria ulica Úhoria

 

Mestská časť Považský Chlmec

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Alexyho ulica Alexyho
Bytčianska ulica Bytčianska (od začiatku mosta cez Kysucu do mestskej časti Považský Chlmec)
Čerešňová ulica Čerešňová
Egrešová ulica Egrešová
Fialková ulica Fialková
Gavlovičova ulica Gavlovičova
Hlavná cesta Hlavná cesta
Horská ulica Horská
Hroznová ulica Hroznová
Chlmecké námestie Chlmecké námestie
Medzierka Medzierka
Morušová ulica Morušová
Mýtna ulica Mýtna
Na Hôrke Na Hôrke
Na Majerisku Na Majerisku
Nižedvorská ulica Nižedvorská
Nová ulica Nová
Pod Laščeky Pod Laščeky
Pod Skalkou Pod Skalkou
Pomocná ulica Pomocná
Požiarnická ulica Požiarnická
Pri Kysuci Pri Kysuci
Študentská ulica Študentská
Višňová ulica Višňová
Vysoká ulica Vysoká
Závozská ulica Závozská
Zúbekova ulica Zúbekova

 

Mestská časť Rosinky

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Bagarova ulica Bagarova
Brezová ulica Brezová
Hruštiny Hruštiny
Jašíkova ulica Jašíkova
Jazmínová ulica Jazmínová
Majerská ulica Majerská
Nábrežná ulica Nábrežná
Park 17. novembra Park 17. novembra
Park Rosinky Park Rosinky
Rosinská ulica Rosinská
Ulica Mikuláša Nigriniho Mikuláša Nigriniho
Ulica mládeže Mládeže
Ulica osloboditeľov Osloboditeľov
Vážska ulica Vážska

 

Mestská časť Solinky

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Borová ulica Borová
Centrálna ulica Centrálna
Dubová ulica Dubová
Gaštanová ulica Gaštanová
Jaseňová ulica Jaseňová
Javorová ulica Javorová
Kopanice Kopanice
Limbová ulica Limbová
Námestie Dobrého pastiera Námestie Dobrého pastiera
Obvodová ulica Obvodová
Osiková ulica Osiková
Platanová ulica Platanová
Pod hliniskom Pod hliniskom
Prielohy Prielohy
Smreková ulica Smreková
Ulica Jozefa Tombora J. Tombora
Ulica Michala Šinského M. Šinského
Zábrehy Zábrehy
Zadný dielec Zadný dielec
Zelené námestie Zelené námestie

 

Mestská časť Staré mesto

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Bottova ulica Bottova
Bratislavská ulica Bratislavská
Burianova medzierka Burianova medzierka
Cestárska ulica Cestárska
Czambelova ulica Czambelova
Čepiel Čepiel
Daxnerova ulica Daxnerova (slepá ulica po križovatku s Veľkou okružnou)
Dolné Rudiny Dolné Rudiny
Dolný val Dolný val
Estakáda Estakáda
Farská ulička Farská ulička
Farské schody Farské schody
Framborská ulica Framborská
Františkánske námestie Františkánske námestie
Františkánske schody Františkánske schody
Gazdova ulica Gazdova
Hálkova ulica Hálkova
Hlboká cesta Hlboká cesta (od Predmestskej ulice po Nemocničnú ulicu)
Hodžova ulica Hodžova
Hollého ulica Hollého
Horný val Horný val
Jánošíkova ulica Jánošíkova
Jesenského ulica Jesenského
Jezuitská ulica Jezuitská
Kálov Kálov
Katedrálne námestie Katedrálne námestie
Klemensova ulica Klemensova
Komenského ulica Komenského (od križovatky s Veľkou okružnou smerom do centra)
Košická ulica Košická
Kragujevská ulica Kragujevská
Kukučínova ulica Kukučínova
Kuzmányho ulica Kuzmányho
Kysucká ulica Kysucká
Ľavobrežná ulica Ľavobrežná
Legionárska ulica Legionárska
Makovického ulica Makovického
Mariánske námestie Mariánske námestie
Masarykovo námestie Masarykovo námestie
Moyzesova ulica Moyzesova
Murgašova ulica Murgašova
Mydlárska ulica Mydlárska
Na bráne Na bráne
Na Horevaží Na Horevaží
Na priekope Na priekope
Na Sihoti Na Sihoti
Na stave Na stave
Na strelnici Na strelnici
Na Šefranici Na Šefranici
Na Závaží Na Závaží
Námestie Andreja Hlinku Námestie Andreja Hlinku
Námestie generála Milana Rastislava Štefánika Nám. gen. M. R. Štefánika
Námestie obetí komunizmu Námestie obetí komunizmu
Námestie požiarnikov Námestie požiarnikov
Námestie Žilinskej synody Námestie Žilinskej synody
Národná ulica Národná
Nemocničná ulica Nemocničná
Oceliarska ulica Oceliarska
Orolská ulica Orolská
Park Carla Gustava Swensona Park Carla Gustava Swensona
Pernikárska ulica Pernikárska
Pivovarská ulica Pivovarská
Pltnícka ulica Pltnícka
Pod Hôrkou Pod Hôrkou
Predmestská ulica Predmestská
Pri Celulózke Pri Celulózke
Priemyselná ulica Priemyselná
Radlinského ulica Radlinského
Radničná ulica Radničná
Revolučná ulica Revolučná
Rondel Rondel
Rybníky Rybníky
Sad na Studničkách Sad na Studničkách
Sad Slovenského národného povstania Sad SNP
Sasinkova ulica Sasinkova
Scheerova ulica Scheerova
Sirotárska ulica Sirotárska
Sládkovičova ulica Sládkovičova
Stárkova ulica Stárkova
Šoltésovej ulica Šoltésovej
Športová ulica Športová
Štúrova ulica Štúrova
Tichá ulica Tichá
Tolstého ulica Tolstého
Uhoľná ulica Uhoľná
Ulica 1. mája 1. mája
Ulica Andreja Kmeťa Andreja Kmeťa
Ulica Daniela Dlabača Daniela Dlabača
Ulica Daniela Krmana Daniela Krmana
Ulica Fedora Ruppeldta Fedora Ruppeldta
Ulica Fraňa Mráza Fraňa Mráza
Ulica Jána Kalinčiaka Jána Kalinčiaka
Ulica Jána Milca Jána Milca
Ulica Jána Miroslava Geromettu J. M. Geromettu
Ulica Jána Reka Jána Reka
Ulica Janka Kráľa Janka Kráľa
Ulica Jozefa Miloslava Hurbana J. M. Hurbana
Ulica Jozefa Vuruma Jozefa Vuruma
Ulica Martina Rázusa Martina Rázusa
Ulica Milana Rastislava Štefánika M. R. Štefánika
Ulica Pavla Mudroňa Pavla Mudroňa
Ulica Pavla Országha Hviezdoslava P. O. Hviezdoslava
Ulica republiky Republiky
Ulica Romualda Zaymusa Romualda Zaymusa
Ulica Štefana Furdeka Štefana Furdeka
Ulica Vojtecha Spanyola Vojtecha Spanyola
Ulica Vojtecha Tvrdého Vojtecha Tvrdého
Veľká okružná ulica Veľká okružná
Závodská cesta Závodská cesta

 

Mestská časť Strážov

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Agátová ulica Agátová
Bukovinská ulica Bukovinská
Dedinská ulica Dedinská
Hričovská ulica Hričovská
Pri rieke Pri rieke
Priehradná ulica Priehradná
Prieložná ulica Prieložná
Rajčianska ulica Rajčianska

 

Mestská časť Trnové

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Cintorínska ulica Cintorínska
Do Brezičia Do Brezičia
Do Brezníka Do Brezníka
Do Mažiarca Do Mažiarca
Do Rovní Do Rovní
Do Stávku Do Stávku
Dolná Trnovská ulica Dolná Trnovská
Dúbravy Dúbravy
Dunajská ulica Dunajská
Hanušákova ulica Hanušákova
Horná Trnovská ulica Horná Trnovská
Hornádska ulica Hornádska
Hronská ulica Hronská
Chotárna ulica Chotárna
Ipeľská ulica Ipeľská
Klimovské Klimovské
Laborecká ulica Laborecká
Magočovská ulica Magočovská
Na Bárek Na Bárek
Na kopci Na kopci
Na Rovniach Na Rovniach
Nový Domov Nový Domov
Ohradská ulica Ohradská
Okrajová ulica Okrajová
Ondavská ulica Ondavská
Ovocinárska ulica Ovocinárska
Park svätého Juraja Park svätého Juraja
Pod Grendel Pod Grendel
Potoky Potoky
Pri ihrisku Pri ihrisku
Rakové Rakové
Skotňa Skotňa
Šenkárovská ulica Šenkárovská
Šibeničná ulica Šibeničná
Slnečnicová ulica Slnečnicová
Trnovská medzierka Trnovská medzierka
Za potokom Za potokom

 

Mestská časť Vlčince

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Astrová ulica Astrová
Berlínska ulica Berlínska
Bulharská ulica Bulharská
Černovská ulica Černovská
Dobšinského sad Dobšinského sad
Dobšinského ulica Dobšinského
Fatranská ulica Fatranská
Gemerská ulica Gemerská
Gerlachovská ulica Gerlachovská
Hlboká cesta Hlboká cesta (od Nemocničnej ulice smerom na Vlčince)
Karpatská ulica Karpatská
Krátka ulica Krátka
Kubínska ulica Kubínska
Lesopark Chrasť Lesopark Chrasť
Levočská ulica Levočská
Lombardiniho ulica Lombardiniho
Ľubľanská ulica Ľubľanská
Martinská ulica Martinská
Minčolská ulica Minčolská
Námestie Jána Pavla II. Námestie Jána Pavla II.
Námestie Janka Borodáča Námestie J. Borodáča
Námestie Ľudovíta Fullu Námestie Ľudovíta Fullu
Nanterská ulica Nanterská
Nitrianska ulica Nitrianska
Obežná ulica Obežná
Obchodná ulica Obchodná
Park Jozefa Červinku Park Jozefa Červinku
Piešťanská ulica Piešťanská
Pittsburgská ulica Pittsburgská
Pod univerzitou Pod univerzitou
Poddielna ulica Poddielna
Polomská ulica Polomská
Popradská ulica Popradská
Poštová ulica Poštová
Pražská ulica Pražská
Prešovská ulica Prešovská
Rosinská ulica Rosinská (smerom na Vlčince)
Slovanská ulica Slovanská
Tatranská ulica Tatranská
Trenčianska ulica Trenčianska
Trnavská ulica Trnavská
Tulská ulica Tulská
Ulica Boženy Slančíkovej Timravy B. S. Timravy
Ulica Ďurka Langsfelda Ďurka Langsfelda
Ulica Eduarda Nécseya Eduarda Nécseya
Ulica Jána Vojtaššáka Jána Vojtaššáka
Ulica Karola Kmeťku Karola Kmeťku
Ulica Matice slovenskej Matice slovenskej
Ulica svätého Bystríka Sv. Bystríka
Ulica svätého Gorazda Sv. Gorazda
Ulica svätých Cyrila a Metoda Sv. Cyrila a Metoda
Ulica svätých Svorada a Benedikta Sv. Svorada a Benedikta
Ulica Terézie Vansovej T. Vansovej
Ulica vysokoškolákov Vysokoškolákov
Ústecká ulica Ústecká
Varšavská ulica Varšavská
Záborského ulica Záborského
Zvolenská ulica Zvolenská

 

Vymedzenie mestskej časti Vlčince ulicami a inými verejným priestranstvami

Vlčince I

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Astrová ulica Astrová
Černovská ulica Černovská
Hlboká cesta Hlboká cesta (od Nemocničnej ulice po Sv. Cyrila a Metoda)
Krátka ulica Krátka
Lombardiniho ulica Lombardiniho
Námestie Ľudovíta Fullu Námestie Ľudovíta Fullu
Ulica Ďurka Langsfelda Ďurka Langsfelda
Ulica svätého Bystríka Sv. Bystríka
Ulica svätého Gorazda Sv. Gorazda
Ulica svätých Cyrila a Metoda Sv. Cyrila a Metoda (od mostného objektu nad Hlbokou cestou po Košickú)
Ulica svätých Svorada a Benedikta Sv. Svorada a Benedikta

 

Vlčince II

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Berlínska ulica Berlínska
Bulharská ulica Bulharská
Dobšinského ulica Dobšinského
Ľubľanská ulica Ľubľanská
Moskovská ulica Moskovská
Námestie Janka Borodáča Námestie J. Borodáča
Nanterská ulica Nanterská
Obežná ulica Obežná
Obchodná ulica Obchodná (od križovatky so Sv. Cyrila a Metoda po križovatku s Matice slovenskej)
Pittsburgská ulica Pittsburgská
Slovanská ulica Slovanská
Tulská ulica Tulská
Ulica Boženy Slančíkovej Timravy B. S. Timravy
Ulica Matice slovenskej Matice slovenskej
Ulica Terézie Vansovej T. Vansovej
Ulica vysokoškolákov Vysokoškolákov (od križovatky s Univerzitnou po križovatku s Matice slovenskej)
Ústecká ulica Ústecká
Varšavská ulica Varšavská
Záborského ulica Záborského

 

Vlčince III

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Fatranská ulica Fatranská
Gemerská ulica Gemerská
Gerlachovská ulica Gerlachovská
Karpatská ulica Karpatská
Kubínska ulica Kubínska
Levočská ulica Levočská
Martinská ulica Martinská
Minčolská ulica Minčolská
Nitrianska ulica Nitrianska
Piešťanská ulica Piešťanská
Polomská ulica Polomská
Popradská ulica Popradská
Prešovská ulica Prešovská
Rosinská ulica Rosinská(od križovatky s Vysokoškolákov po križovatku s Matice slovenskej)
Tatranská ulica Tatranská
Trenčianska ulica Trenčianska
Trnavská ulica Trnavská
Ulica vysokoškolákov Vysokoškolákov (od križovatky s Matice slovenskej po Rosinskú)
Zvolenská ulica Zvolenská

 

Vlčince IV

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Námestie Jána Pavla II. Námestie Jána Pavla II.
Obchodná ulica Obchodná (od križovatky s Eduarda Nécseya po križovatku s Sv. Cyrila a Metoda)
Poštová ulica Poštová
Ulica Eduarda Nécseya Eduarda Nécseya
Ulica Jána Vojtaššáka Jána Vojtaššáka
Ulica Karola Kmeťku Karola Kmeťku
Ulica svätých Cyrila a Metoda Sv. Cyrila a Metoda (od križovatky s Obchodnou po most ponad Hlbokú cestu)
Ulica vysokoškolákov Vysokoškolákov (od križovatky s Obchodnou po križovatku s Univerzitnou)

 

 

 

Mestská časť Vranie

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Boncova ulica Boncova
Ďatlia ulica Ďatlia
Drozdia ulica Drozdia
Holubia ulica Holubia
Jastrabia ulica Jastrabia
K Rochovici K Rochovici
Labutia ulica Labutia
Stehličia ulica Stehličia
Stračia ulica Stračia
Vrania ulica Vrania

 

Mestská časť Zádubnie

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Druhá ulica Druhá
Kolmá ulica Kolmá
Ku škôlke Ku škôlke
Malá ulica Malá
Na dolinu Na dolinu
Oblúková ulica Oblúková
Piata ulica Piata
Pod Adamovcom Pod Adamovcom
Pod Bukovinou Pod Bukovinou
Pod majerom Pod majerom
Prvá ulica Prvá
Pustá ulica Pustá
Richtárska ulica Richtárska
Spojná ulica Spojná
Šiesta ulica Šiesta
Štvrtá ulica Štvrtá
Tretia ulica Tretia
Údolná ulica Údolná
Zádubanská ulica Zádubanská
Zástranská ulica Zástranská

 

Mestská časť Zástranie

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Belajov dvor Belajov dvor
Brodňanov dvor Brodňanov dvor
Do Magúr Do Magúr
Do toboliny Do toboliny
Hore humnami Hore humnami
Jaššov dvor Jaššov dvor
Kostolná ulica Kostolná
Kožov dvor Kožov dvor
Kubov dvor Kubov dvor
Kultúrna ulica Kultúrna
Medzi plotmi Medzi plotmi
Na chotári Na chotári
Na skotni Na skotni
Na Straník Na Straník
Na vráta Na vráta
Ondráškov dvor Ondráškov dvor
Pod cintorínom Pod cintorínom
Stará dedina Stará dedina
Škorvánkov dvor Škorvánkov dvor
Ulica Jána Mičicu Jána Mičicu

 

Mestská časť Závodie

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Bočná ulica Bočná
Cesta na štadión Cesta na štadión
Drieňová ulica Drieňová
Gogoľova ulica Gogoľova
Hôrecká cesta Hôrecká cesta (po križovatku na Hájik)
Krížna ulica Krížna
Kvačalova ulica Kvačalova
Mládežnícka ulica Mládežnícka
Mostová ulica Mostová
Na Zápletí Na Zápletí
Nábrežie Rajčianky Nábrežie Rajčianky
Orlík Orlík
Park Andreja Barčíka Park Andreja Barčíka
Pekná ulica Pekná
Pietna ulica Pietna
Pod Hradiskom Pod Hradiskom
Pod jarkom Pod jarkom
Pod sadom Pod sadom
Pod vinicou Pod vinicou
Potočná ulica Potočná
Prúty Prúty
Roľnícka ulica Roľnícka
Strážovská ulica Strážovská
Školská ulica Školská
Ulica 9. mája 9. mája
Ulica Boženy Němcovej B. Němcovej
Ulica Ferka Urbánka Ferka Urbánka
Ulica Juraja Závodského Juraja Závodského
Ulica Martina Benku Benku
Ulica Matúša Kavca Matúša Kavca
Ulica Samuela Timona Samuela Timona
Ulica Vavrinca Ottmayera Vavrinca Ottmayera
Západná ulica Západná

  

Mestská časť Žilinská Lehota

úplný neskrátený názov prípustný skrátený názov
Dolová ulica Dolová
Kortinská ulica Kortinská
Na cintorín Na cintorín
Na Slini Na Slini
Na Stráni Na Stráni
Pod Dúbravou Pod Dúbravou
Pod záhradkou Pod záhradkou
Skotňová ulica Skotňová