O meste

Predstavitelia mesta od roku 1325

Od roku 1325, keď už poznáme prvé meno žilinského richtára, sa pomenovanie prvého predstaviteľa nášho mesta viac ráz zmenilo. Spočiatku to bol dedičný richtár, popri ktorom si mešťania od 15. storočia volili aj svojho richtára. Voľby sa uskutočňovali koncom apríla v nedeľu po sviatku svätého Juraja (24. apríla). Od roku 1771 bol richtár volený od 1. novembra. V roku 1848 a v rokoch 1860 až 1873 stál na čele mesta mešťanosta a súčasne tu bol aj richtár. Po vzniku Veľkej obce Žilina v roku 1874 bol na čele mesta už iba richtár, a to až do roku 1910. Vtedy získala Žilina štatút mesta a na jej čele bol volený mešťanosta až do roku 1923. Vtedy sa opäť Žilina stala veľkou obcou na čele s voleným starostom. V rokoch 1938 až 1945 malo mesto menovaného starostu, potom vládneho komisára a v poslednom roku mešťanostu. V máji 1945 vznikol Miestny národný výbor, ktorý mal až do svojho zániku vo februári 1948 na čele voleného predsedu. Od februára 1948 do roku 1949 mesto spravovala miestna správna komisia na čele s menovaným predsedom. V rokoch 1949 až 1954 nemalo mesto samostatný správny orgán. V roku 1954 vznikol Mestský národný výbor, ktorý zanikol v roku 1990. Na jeho čele bol volený predseda. Od roku 1990 vzniklo Mesto Žilina ako samostatný právny subjekt na čele s voleným primátorom.

 • v rokoch 1325 – 1520 bolo 11 dedičných richtárov
 • v rokoch 1419 – 2012 bolo celkovo 190 volených a menovaných predstaviteľov mesta

Richtárov, starostov a primátorov mesta Žilina od roku 1325 bolo spolu 201.

Richtári, starostovia a primátori mesta Žilina

 • 1325 Ján Pezold
 • 1352 Dominik Pezold
 • 1352 – 1384 Mikuláš syn Mikuláša
 • 1397 – 1418 Ján syn Mikuláša
 • 1419 – 1420 Jokl Smyt
 • 1420 – 1422 Jeroným
 • 1423 – 1424 Jokl Smyt
 • 1426 Ondrej magister
 • 1428 Jokl Smyt
 • 1429 Juraj Altdorff
 • 1439 Martin Polakovič
 • 1444 Ladislav Uhrinovič
 • 1450 – 1451 Gallus
 • 1453 – 1454 Martin Polakovič
 • 1455 Juraj z Oblahova
 • 1457 Mikuš
 • 1459 – 1468 Peter Polak
 • 1468 – 1469 Matúš Manko
 • 1469 – 1472 Martin Manko
 • 1472 – 1474 Václav Pongrác
 • 1475 Matej Kotrša
 • 1477 – 1478 Mikuláš Masar
 • 1479 – 1481 Matej Kotrša
 • 1479 Blažej Podmanický
 • 1480 – 1483 Dorota Podmanická
 • 1481 – 1482 Mikuláš Masar
 • 1485 Matej Kotrša
 • 1488 – 1489 Štefan Sokot
 • 1492 – 1493 Jeroným Švec
 • 1493 Michal Mako
 • 1494 Gašpar Vrtiak
 • 1497 Melchior Hrabovský
 • 1498 Matej
 • 1501 Štefan Gardoš
 • 1503 Ondrej Babčanský
 • 1507 Matej Kropač
 • 1507 Abraham
 • 1508 – 1509 Ondrej Babčanský
 • 1511 Martin Banovsky
 • 1513 Ondrej Babčanský
 • 1515 Juraj Krok
 • 1517 Abraham
 • 1518 Martin Miška
 • 1519 – 1520 Michal Podmanický
 • 1524 Ondrej Hartunek
 • 1527 Mikuláš Melicher
 • 1528 Juraj Babčanský
 • 1529 Martin Miška
 • 1530 – 1531 Mikuláš Melicher
 • 1532 Ondrej Hartunek
 • 1533 – 1534 Mikuláš Melicher
 • 1535 Michal Zapara
 • 1536 Abraham
 • 1537 – 1538 Juraj Andreaš
 • 1539 Ondrej Bohdal
 • 1540 Burian Hodul
 • 1541 Ján Haško
 • 1542 Ziseta
 • 1543 Kriško
 • 1544 Michal Zapara
 • 1546 Juraj Ondruško
 • 1547 Michal Zapara
 • 1548 Ján Bohdal
 • 1549 Juraj Ondruško
 • 1550 Juraj Bánovský
 • 1551 Ján Haško
 • 1552 Martin Sedlý
 • 1553 Juraj Bánovský
 • 1554 Michal Slatký
 • 1554 Ján Bohdal
 • 1555 Michal Sobučka
 • 1556 Matúš Rozgoň
 • 1557 Ján Bohdal
 • 1558 Matej Ballo
 • 1559 Matúš Rozgoň
 • 1560 Juraj Ondruško
 • 1561 Ján Nemec
 • 1562 Ján Bohdal
 • 1563 Juraj Mako
 • 1564 Martin Vestrč
 • 1565 – 1567 Jeroným Bohdal
 • 1568 Burian Hodul
 • 1568 Ján Bohdal
 • 1571 Lukáč Dias
 • 1572 Ján Fratryk
 • 1573 Ján Bohdal
 • 1574 Burian Hodul
 • 1575 Melichar Mikunda
 • 1576 Gašpar Košela
 • 1577 Ján Schvab
 • 1578 Melichar Mikunda
 • 1579 Martin Gallo
 • 1580 Burian Hodul
 • 1581 Michal Cigány
 • 1582 Melichar Mikunda
 • 1583 Ján Bánovsky
 • 1584 Gašpar Košela
 • 1585 Melichar Mikunda
 • 1586 Matej Sogil
 • 1587 Apollon Militius – Mlynský
 • 1588 Melichar Mikunda
 • 1589 Ján Bánovsky
 • 1590 Ján Košian
 • 1591 Gašpar Košela
 • 1592 Ján Oparel
 • 1593 Ján Košian
 • 1594 Gašpar Kapist
 • 1595 Michal Košian
 • 1596 Gašpar Košela
 • 1597 – 1598 Apollon Militius – Mlynský
 • 1599 Ján Oparel
 • 1600 Mikuláš Cingel
 • 1601 Juraj Hrabovský
 • 1602 Mikuláš Mastihlávka
 • 1603 Ján Dlabač
 • 1604 Ján Košian
 • 1605 Mikuláš Bohdal
 • 1606 Ján Mlynárik
 • 1607 Ján Dias
 • 1608 Mikuláš Bohdal
 • 1609 Juraj Lipovský
 • 1610 Ján Dias
 • 1611 Baltazár Košela
 • 1612 Matej Pokorný
 • 1613 Ján Košian
 • 1614 Juraj Lipovský
 • 1615 Baltazár Košela
 • 1616 Ján Dias
 • 1617 Apollon Militius – Mlynský
 • 1618 Daniel Skalka
 • 1619 Štefan Stráňavský
 • 1620 Juraj Brezanský
 • 1621 Ján Strániavský
 • 1622 Daniel Skalka
 • 1623 Apollon Militius – Mlynský
 • 1624 Ján Kohut
 • 1625 Juraj Lipovský
 • 1626 Jeremiáš Fabricius
 • 1627 Ján Kohut
 • 1628 Gašpar Mattušek
 • 1629 Juraj Brezanský
 • 1630 Mikuláš Mlynárik
 • 1631 Juraj Lipovský
 • 1632 Martin Povrazník
 • 1633 Baltazár Košela
 • 1634 Gašpar Košian
 • 1635 Martin Povrazník
 • 1636 Jakub Nosko
 • 1637 Gašpar Chreno
 • 1638 Ján Košela
 • 1639 Jeremiáš Fabricius
 • 1640 Michal Oškerdský
 • 1641 Ján Stráňovský
 • 1642 Gašpar Chreno
 • 1643 Ján Janáč
 • 1644 Ondrej Madidus
 • 1645 Ján Košela
 • 1646 Martin Skalka
 • 1647 Michal Alladiator
 • 1648 Michal Oškerdský
 • 1649 Ján Košela
 • 1650 Michal Alladiator
 • 1651 Martin Skalka
 • 1652 Ondrej Stráňavský
 • 1653 Michal Alladiator
 • 1654 Martin Skalka
 • 1655 Eliáš Pasquidinus
 • 1656 Ondrej Stráňavský
 • 1657 Gašpar Kušnier
 • 1658 Michal Alladiator
 • 1659 Ondrej Stráňavský
 • 1660 Juraj Frater
 • 1661 Ondrej Stráňavský
 • 1662 Juraj Neppel
 • 1663 Martin Skalka
 • 1664 Ondrej Stráňavský
 • 1665 Jeremiáš Sadliš
 • 1666 Juraj Ďurana
 • 1667 Juraj Neppel
 • 1668 Jeremiáš Sadliš
 • 1669 Gašpar Karpíšek
 • 1670 Ondrej Košela
 • 1671 Ján Sadliš
 • 1672 Juraj Neppel
 • 1673 Štefan Permay
 • 1674 Juraj Silvay
 • 1675 Ján Gabridides
 • 1676 Juraj Silvay
 • 1677 Štefan Kenci
 • 1678 Juraj Silvay
 • 1679 Ján Quercini
 • 1680 Juraj Tichý
 • 1681 Ján Gabridides
 • 1682 Juraj Tichý
 • 1683 Ján Gabridides
 • 1683 Jeremiáš Sadliš
 • 1684 Timotej Maluch
 • 1685 Ján Skalka
 • 1686 Juraj Neppel
 • 1687 Gašpar Janáč
 • 1688 Ján Skalka
 • 1689 – 1690 Daniel Višňovský
 • 1691 – 1692 Ondrej Bivolíni
 • 1693 Daniel Brezany
 • 1694 Ondrej Bivolíni
 • 1695 – 1697 Gabriel Krušpier
 • 1698 Ján Kramár
 • 1699 Gabriel Krušpier
 • 1700 Ján Kramár
 • 1701 Ondrej Stráňovský
 • 1702 – 1703 Štefan Višňovský
 • 1704 Ondrej Stráňovský
 • 1705 – 1706 Eliaš Jeleni
 • 1707 Ondrej Stráňovský
 • 1708 Eliaš Jeleni
 • 1709 Martin Kadaš
 • 1710 Baltazár Stráňovský
 • 1711 Štefan Višňovský
 • 1712 – 1713 Martin Kadaš
 • 1714 – 1715 Štefan Višňovský
 • 1716 Baltazár Stráňovský
 • 1717 Michal Košela
 • 1718 – 1720 Ján Ďungel
 • 1721 – 1724 Ondrej Rajčáni
 • 1725 – 1726 Daniel Janáč
 • 1727 Ján Ďungel
 • 1728 Ján Višňovský
 • 1729 – 1730 Daniel Janáč
 • 1731 – 1733 Ján Slatíni
 • 1734 – 1736 Daniel Pfanschmidt
 • 1737 – 1740 Jozef Natulay
 • 1741 – 1743 Ján Slatíni
 • 1744 – 1745 Daniel Pfanschmidt
 • 1746 – 1747 Ján Pino
 • 1748 – 1749 Ján Slatíni
 • 1750 – 1751 Daniel Nezbudt
 • 1752 – 1753 Ján Slatíni
 • 1754 Ján Pino
 • 1755 Ján Tamáši
 • 1756 – 1759 Daniel Nezbudt
 • 1760 – 1762 Ladislav Slatíni
 • 1763 – 1764 Michal Vrábel
 • 1765 – 1767 Ladislav Slatíni
 • 1768 Ondrej Vittich
 • 1769 – 1771 Ladislav Slatíni
 • 1772 – 1773 Baltazár Stráňovský
 • 1774 Ladislav Slatíni
 • 1775 – 1776 Ondrej Jonaš
 • 1777 – 1778 Ján Natulay
 • 1779 – 1780 Ondrej Jonaš
 • 1781 – 1782 Ján Natulay
 • 1783 – 1784 Ján Zacharek
 • 1785 – 1786 Ondrej Jonaš
 • 1787 – 1789 Ján Natulay
 • 1790 – 1792 Ján Zacharek
 • 1793 – 1794 Ondrej Nosticius
 • 1795 – 1802 Ján Natulay
 • 1803 – 1807 Ignác Folkmonn
 • 1808 – 1811 Ján Gombár
 • 1812 – 1813 Ignác Folkmonn
 • 1814 Ján Žiga
 • 1814 – 1817 Ignác Folkmonn
 • 1818 – 1823 Ján Gombár
 • 1824 – 1825 Daniel David
 • 1826 – 1828 Štefan Schinga
 • 1829 – 1830 Daniel David
 • 1831 Ján Gombár
 • 1832 – 1833 Štefan Schinga
 • 1834 – 1838 Anton Kalinay
 • 1839 – 1841 Daniel David
 • 1842 – 1847 František Gerometta
 • 1848 Ján Bittčanský
 • 1848 Daniel David
 • 1849 – 1850 Ján Mojš
 • 1851 Štefan David
 • 1852 – 1859 František Gerometta
 • 1860 – 1873 Aloiz Trajčík
 • 1860 – 1866 Ignác Kalinay
 • 1867 – 1872 Anton Ďuriš
 • 1873 – 1874 Ján Milec
 • 1875 – 1877 Ignác Kalinay
 • 1878 – 1881 Ignác Čelko
 • 1881 – 1887 Gašpar Radlinsky
 • 1888 Ignác Čelko
 • 1889 – 1893 Ignác Balogh
 • 1894 – 1898 Jozef Hrabovec
 • 1899 Štefan Tvrdý
 • 1900 Karol Kloch
 • 1901 – 1906 Štefan Tvrdý
 • 1907 – 1910 František Hoffmann
 • 1911 – 1918 Ignác Rada
 • 1919 Gašpar Ďurčanský
 • 1919 – 1922 František Hoffmann
 • 1923 Andrej Hvizdák
 • 1923 – 1927 Štefan Tvrdý
 • 1927 Anton Hancko
 • 1927 – 1929 Tomáš Ružička
 • 1929 – 1931 Anton Hancko
 • 1931 – 1938 Andrej Hvizdák
 • 1938 – 1945 Vojtech Tvrdý
 • 1945 – 1946 Augustín Androvič
 • 1946 – 1948 Ondrej Zelník
 • 1948 – 1949 Augustín Androvič
 • 1954 – 1960 Gustav Kasák
 • 1960 – 1965 Viliam Sachmerda
 • 1965 – 1970 Július Kompiš
 • 1970 – 1971 Pavol Kováčik
 • 1971 – 1976 Rudolf Kekeli
 • 1976 – 1983 Alexander Franek
 • 1983 – 1986 Ctibor Bley
 • 1986 – 1988 Ján Hlinka
 • 1989 – 1990 Jozef Sahulčík
 • 1990 Emil Lacko
 • 1990 – 2006 Ján Slota
 • 2007 – 2010 Ivan Harman
 • 2010 – 2018 Igor Choma
 • 2018 –  Peter Fiabáne

Použitá literatúra: Prikryl Ľ., Štanský P.: Mesto Žilina. RRA Žilina 1997, s. 164-167 Štanský P.: Mariánske námestie. In: Žilinský región v dejinách Slovenska. Považské múzeum Žilina, Mestský úrad Žilina 2007, s. 57-62