Partnerské mestá

Třinec

Partnerské mesto v Českej republike
Počet obyvateľov: 35 224
Rozloha:  8 541 ha
Vzdialenosť zo Žiliny: 60 km
Starostka mesta: Věra Palkovská
Stránka mesta: www.trinecko.cz

Dohoda o spolupráci

Partnerská spolupráca
Mesto Třinec v Českej republike je novým partnerským mestom Žiliny. Primátor mesta Žilina Igor Choma a starostka mesta Třinec Viera Palkovská podpísali 6. novembra 2015 v Třinci Zmluvu o partnerstve a vzájomnej spolupráci, ktorú schválili obe mestské zastupiteľstvá. Spolupráca miest Žilina a Třinec má budúcnosť a veľký potenciál. V budúcnosti môže priniesť osoh obyvateľom oboch miest.
Vzdialenosť medzi Žilinou a Třincom je približne 60 kilometrov. Táto vzdialenosť  umožňuje užšiu a aktívnejšiu spoluprácu, čo by sa malo odzrkadliť v možnosti čerpania finančných prostriedkov pre cezhraničnú spoluprácu z fondov Európskej únie a z Medzinárodného vyšehradského fondu. Obe mestá, ktoré sa nachádzajú na dôležitej dopravnej trase medzi Slovenskom a Českom, preto ich predstavitelia  môžu tlmočiť vládam svojich krajín požiadavky na riešenie problematiky dopravy v pohraničnom pásme.
Aktuality:
Spoločný projekt v roku 2016:
O meste
Mesto Třinec je mesto v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek-Místek. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1444. Mesto sa nachádza na rieke Olši,  na území historického Tešínského Sliezska. V Třinci v roku 2011 žilo 37 tisíc obyvateľov, s menšinou Poliakov (cca 18 %).  Mesto má rozlohu 8 541 ha. V meste sídli významný český výrobca oceľových dlhých valcovaných výrobkov – Třinecké železárny. Firma má dlhoročnú tradíciu, výroba  tam začala už v roku 1839.  Železiarne dnes zamestnávajú takmer 6000 pracovníkov.
Primátorka Třinca Viera Palkovská a primátor Žiliny Igor Choma pri podpise zmluvy o partnerskej spolupráci
(zdroj: mesto Žilina)
Námestie T. G. Masaryka (zdroj: www.trinecko-cz)
Návrat do hlavného článku: Partnerské mestá Žiliny.