Partnerské mestá

Městská část Praha 15

Partnerská mestská časť v Českej republike
Počet obyvateľov: 33 839
Rozloha: 1025 ha
Vzdialenosť zo Žiliny: 450 km
Starosta mesta: Michal Fischer
Stránka mesta: www.praha15.cz

Dohoda o spolupráci

Partnerská spolupráca
Partnerská spolupráca medzi Žilinou a Prahou 15 sa začala rozvíjať v roku 2008, kedy bola aj podpísaná Dohoda o spolupráci medzi mestom Žilina a MČ Praha15. Mestá spolupracujú hlavne v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti. Žilinský tanečný súbor senioriek sa pravidelne zúčastňuje Dňa seniorov (v máji) a delegácie zo Žiliny navštevujú Dní Prahy 15 (v septembri). V roku 2022 na Dňoch Prahy 15 reprezentovali Žilinu Detský folklórny súbor Cipovička a Spevácka skupina Spievanky z Centra voľného času. Priatelia z mestskej časti Praha 15 boli pravidelnými účastníkmi Dňa európskej kultúry, ktorý sa v minulosti každoročne konal v auguste na Mariánskom námestí v Žiline.
O meste 
– Praha 15 je mestskou časťou Prahy, hlavného mesta Českej republiky. Vznikla v roku 1994 a v súčasnosti má 31 680 obyvateľov a rozlohu 1025 ha. Starostom je pán Milan Wenzl, zvolený v roku 2014. Tvoria ju dve katastrálne územia historických obcí Horní Mecholupy a Hostivař.
Obce Horní Mecholupy a Hostivaŕ majú zaujímavé názvy, ktoré stoja za vysvetlenie. Výklad názvu obce Horní Měcholupy naznačuje, že obec bola založená na trase dávnej obchodnej cesty obkolesenej hlbokými lesmi, kde sa zdržovali „lupiči měchů“, čiže batožiny cestujúcich. Obec Hostivař získala svoj názov podľa istého Hostivara (prezývka bohatého muža spojená s istou činnosťou), ktorý buď varil pre hostí, alebo ich varoval, chránil. Oba výklady majú však pozitívny zmysel.
– Praha 15 je bohatá na kultúrne pamiatky. Nad Hostivařskou priehradou sa rozkladá halštatské hradisko, opevnené ešte v staršej dobe železnej v 6. – 5. storočí pr. n. l. Historické jadro obce je vyhlásené za pamiatkovú oblasť. Ide o jedinečne zachovaný komplex ľudovej architektúry, ktorý sa na území Prahy dochoval. Môžeme tu nájsť i najstarší pražský chrám Kostol šťastia sv. Jána Krstiteľa. Jeho vznik je datovaný do 11. až 13. storočia a dodnes plní svoju funkciu.
– V prípade, že sa rozhodnete navštíviť Prahu 15 v letných mesiachoch, určite zahŕňte do svojho programu i kúpanie v Hostivařskej priehrade. Táto priehradná nádrž so svojiou dĺžkou 2,5 km a hĺbkou 12 m je najväčším prírodným kúpaliskom Prahy a jedným z najväčších v Českej republike. Okrem oddychu a kúpania priehrada ponúka aj športové aktivity a počas leta sa  tu často konajú kultúrne programy a koncerty. Hostivařskú priehradu radi vyhľadávajú i rybári a dokonca aj nudisti, pre ktorých je vyhradená samostatná pláž.
– A ešte jedna zaujímavosť, počas prechádzky po Prahe 15 môžete stretnúť aj Jiřinu Bohdalovú, ktorá tu má svoje bydlisko, ale aj ochutnať pivo v známom pivovare Hostivar.
 
Kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa, Hostivar
Pivovar Hostivar

Návrat do hlavného článku: Partnerské mestá Žiliny.