Partnerské mestá

Bielsko-Biala

Partnerské mesto v Poľsku
Počet obyvateľov: 175 000
Vzdialenosť zo Žiliny: 90 km (cez Skalité, Źywiec)
Stránka mesta: www.bielsko-biala.pl

Dohoda o spolupráci

Partnerská spolupráca

Partnerské mesto Žiliny od roku 1997. V rámci partnerskej spolupráce sa predstavitelia miest pravidelne navštevujú na rôznych podujatiach. Žilina a poľské mesto Bielsko-Biala sú členmi nadnárodného združenia miest a obcí Euroregión Beskydy, ktorého cieľom je hospodársky a kultúrny rozvoj prihraničných oblastí.

V roku 2021 kandidovala Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 spolu s partnerskými mesta Frýdek-Místek a Bielsko-Biala. Vďaka strategickej polohe v regióne Beskydy mali mestá vhodné podmienky na budovanie projektov, ktoré by podporili ekonomický a turistický rozvoj týchto miest a celého regiónu. Odborná porota však rozhodla, že Európskym hlavným mestom kultúry sa stane mesto Trenčín.

Výsledkom spolupráce je aj projekt Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistických destinácii Žilina – Bielsko-Biala. Projekt je venovaný spolupráci partnerských organizácií sídliacich v poľsko-slovenskom pohraničí miest Žilina a v Bielsko-Biala. Zameriava sa na upevňovanie vzájomných spoločensko-kultúrnych vzťahov prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu. Cieľom projektu je pozdvihnutie povedomia ľudí najmä v oblasti kultúry, histórie, ale aj zlepšenie všeobecného prehľadu a informovanosti ľudí a prezentácie miest. Projekt zaviedol nový systém označovania objektov s využitím informačných technológií s prepojením na internetovú stránku. Na základe iniciatívy mesta Žilina sa spolupráca s partnerským mestom Bielsko-Biala rozvíja aj medzi miestnymi knižnicami, galériami, obchodnými komorami, športovcami (cyklisti) a mládežou.

Aktuality:

O meste

Bielsko-Biala je mesto v južnom Poľsku, nachádza sa v Sliezskom vojvodstve. Do roku 1999 bolo sídlom vojvodstva Bielsko-Biała. Vzdialenosť zo Žiliny je iba 90 km, čo dáva výborný predpoklad pre spoluprácu. V meste žije takmer 200 000 obyvateľov.

Bielsko bolo založené v druhej polovici 13. storočia na soľnej ceste z Krakova na Moravu. V roku 1572 sa mesto stalo centrom slobodného stavovského panstva Bielsko. Po prvom delení Poľska v roku 1772 sa Biala ocitla v Rakúsko-Uhorsku. Rieka Biala vtedy tvorila hranicu medzi Rakúskom a Ruskom. Po rozdelení Těšínska v roku 1920 pripadlo mesto Poľsku. Od 1. januára 1951 bolo Bielsko spojené s malopoľskou Białou, s ktorou dnes tvorí mesto Bielsko-Biala. V meste je veľká fabrika Fiat Auto Poland. Vyrábal sa tam okrem iného aj známy Fiat 126p (Maluch). Nachádzajú sa tu filmové ateliéry, v ktorých sa vyrábali kreslené filmy, napr. aj u nás populárny seriál Lolek a Bolek. Tieto dve postavy majú v meste aj svoju sochu.

Z turistických zaujímavostí treba uviesť zámok kniežat Sulkowskych, v ktorom bývajú často zaujímavé výstavy, budovu Poľského divadla, niekoľko kostolov, Starý rynek s okolitými uličkami i budovu radnice mesta. Vzhľadom na dejiny a veľký vplyv Rakúska mesto Biala nazývali aj „malá Viedeň“. Z nových atrakcií je nutné spomenúť nákupnokultúrne centrum Sfera. Hoci sa nachádza v strede mesta, architekti Sferu veľmi citlivo zakomponovali do objektov bývalého priemyselného podniku. Veľkou atrakciou je aj moderná lanovka na vrch Szyndelnia. Spolupráca medzi oboma mestami sa začala v roku 1997. Za uplynulé roky so svojimi partnermi v Poľsku spolupracovali: Krajská kni- žnica v Žiline, Považská galéria umenia, obchodné a priemyselné komory, základné školy či športovci (cyklisti, mládežnícky futbal). Zástupcovia mesta Bielsko-Biala sa pravidelne a aktívne zúčastňujú Dňa európskej kultúry v Žiline. Inštitúcie v oboch mestách boli viackrát úspešné v čerpaní eurofondov na malé projekty. Spolupráca medzi mestami sa výrazne zlepšila založením Euroregiónu Beskydy v roku 2000 a následným vstupom moravskej časti (sídlo Frýdek-Místek) do tohto združenia.

Zdroj fotografií: Mesto Bielsko-Biala

Návrat do hlavného článku: Partnerské mestá Žiliny.

Galéria