O meste

Chronológia vývoja mesta

Stránka predstavuje chronologický prehľad vývoja mesta Žilina, doložený archeologickými nálezmi, písomnými pamiatkami od najstarších čias až do súčasnosti. Ide o udalosti z rozličných oblastí života. Sú tu zaznamenané politické, hospodárske, dopravné, kultúrne, školské, vedecké, špor-tové, stavebné, náboženské a rozličné iné udalosti. Kde bol taký údaj známy, je uvedený presný deň, alebo aspoň mesiac, kedy sa tá – ktorá udalosť uskutočnila.

Chronológia sa bude postupne dopĺňať a prípadne meniť o nové zistenia.

Autori:

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl CSc. – Mgr. Peter Štanský

Prílohy na stiahnutie