Život v meste

Mediálna politika

S cieľom rozširovať kreatívnu a otvorenú samosprávu smerom vo vzťahu k verejnosti realizuje mesto Žilina v rámci samosprávnej činnosti aktivity zamerané na pozitívny rozvoj mediálnej politiky mesta. Uvedené je potrebné pre komunikáciu mnohých hospodárskych, sociálnych a spoločenských vzťahoch mesta vs. spoločnosť.

Zmysel tejto politiky spočíva v transparentnosti a otvorenosti samosprávy, pričom subjekty mediálnej politiky komunikujú rôzne informačné témy verejnoprávneho charakteru nezávislou, nestrannou transparentnou formou.

Prílohy na stiahnutie