Žiadosť o pridanie medzi neziskové organizácie

Žiadosť o pridanie medzi neziskové organizácie

Vyberte oblasť pôsobenia (vyberte maximálne 3 oblasti, ktoré sú pre Vás prioritné): kultúra, voľnočasové aktivity, šport, zdravotníctvo, sociálna oblasť, vzdelávanie, ekológia, občiansky aktivizmus, ochrana ľudských práv a slobôd, veda a výskum, regionálny rozvoj, iné – charakterizujte jedným-dvomi slovami