Zasadnutia

Všetky zasadnutia

12. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 12.6.2023 – Zástranie
09. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 9.6.2023 – Považský Chlmec
08. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 8.6.2023 – Žilinská Lehota
07. 06. 2023
Komisie – Komisia životného prostredia
07. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 7.6.2023 – Bánová
07. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 7.6.2023 – Zádubnie
06. 06. 2023
Komisie – Komisia finančná a majetková
06. 06. 2023
Komisie – Komisia sociálna, zdravotná a bytová
06. 06. 2023
Komisie – Komisia športu
06. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 6.6.2023
06. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 6.6.2023
06. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 6.6.2023 – Závodie
05. 06. 2023
Komisie – Komisia dopravy
05. 06. 2023
Komisie – Komisia školstva a mládeže
05. 06. 2023
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
05. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 5.6.2023 – Brodno
01. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 4 konaného dňa 1.6.2023
25. 05. 2023
Komisie – Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta