Zasadnutia

20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 25.2.2021 – videokonferencia

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 217 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 8 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 455 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 885 KB

Predkladané materiály