Zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 79 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 151 KB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 330 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 859 KB

Predkladané materiály