Zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 28.01.2022 – videokonferencia

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 113 KB Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 98 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 149 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 112 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 254 KB

Predkladané materiály