Zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 25.10.2021 – videokonferencia

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 207 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 2 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 276 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 263 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 407 KB

Predkladané materiály