Zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 198 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 324 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 391 KB

Predkladané materiály