Výbory v mestských častiach

24. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 24.2.2011 (Považský Chlmec)
23. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 23.2.2011
22. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 22.2.2011 (Mojšová Lúčka)
17. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 2 konaného dňa 17.2.2011
15. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 15.2.2011 (Trnové)
10. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 10.2.2011
10. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 10.2.2011 (Bánová)
09. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 9.2.2011
08. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 8.2.2011 (Mojšová Lúčka)
08. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 8.2.2011 (Žilinská Lehota)
02. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 2.2.2011 (Zádubnie)
02. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 2.2.2011
02. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 2 konaného dňa 2.2.2011
01. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 1.2.2011 (Budatín)
01. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 1.2.2011 (Brodno)
01. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 1.2.2011
01. 02. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 1.2.2011 (Trnové)
31. 01. 2011
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 31.1.2011 (Zástranie)