Výbory v mestských častiach

01. 09. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa September 2022
06. 06. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 6.6.2022
16. 05. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 16.5.2022 – Mojšova Lúčka
12. 05. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 12.5.2022 – Vranie
12. 05. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 12.5.2022 – Strážov
11. 05. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 11.5.2022 – Zádubnie
11. 05. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 11.5.2022 – Zástranie
10. 05. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 10.5.2022 – Budatín
09. 05. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 9.5.2021 – Brodno
05. 05. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 4 konaného dňa 5.5.2022
03. 05. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 3.5.2022
07. 04. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 4 konaného dňa 7.4.2022
05. 04. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 5.4.2022
31. 03. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 31.3.2022 – Žilinská Lehota
30. 03. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 30.3.2022 – Bánová
29. 03. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 29.3.2022 – Závodie
07. 03. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 7.3.2022
03. 03. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 4 konaného dňa 3.3.2022