Zasadnutia

Výbory v mestských častiach

05. 09. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 5.9.2023
05. 09. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 5.9.2023
15. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 15.6.2023
14. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 6 konaného dňa 14.6.2023 (Bytčica)
12. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 12.6.2023 – Zástranie
09. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 9.6.2023 – Považský Chlmec
08. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 8.6.2023 – Žilinská Lehota
08. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 8.6.2023 – Vranie
07. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 7.6.2023 – Bánová
07. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 7.6.2023 – Zádubnie
06. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 6.6.2023
06. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 6.6.2023
06. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 6.6.2023 – Závodie
05. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 5.6.2023 – Brodno
01. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 4 konaného dňa 1.6.2023
18. 05. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 18.5.2023
05. 05. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 5.5.2023
03. 05. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 2 konaného dňa 3.5.2023