Zasadnutia

Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja