Zasadnutia

Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

05. 06. 2023
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
03. 04. 2023
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
16. 09. 2022
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
30. 08. 2022
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
31. 05. 2022
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
30. 05. 2022
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
04. 04. 2022
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
31. 01. 2022
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
06. 12. 2021
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
22. 11. 2021
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
06. 09. 2021
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
02. 09. 2021
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
31. 08. 2021
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
07. 06. 2021
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
08. 04. 2021
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
23. 11. 2020
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
23. 09. 2020
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
22. 09. 2020
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja