Zasadnutia

Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

06. 09. 2021
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
02. 09. 2021
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
31. 08. 2021
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
07. 06. 2021
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
08. 04. 2021
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
23. 11. 2020
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
23. 09. 2020
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
22. 09. 2020
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
07. 09. 2020
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
22. 06. 2020
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
05. 06. 2020
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
28. 05. 2020
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
17. 04. 2020
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
29. 01. 2020
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
17. 12. 2019
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
13. 11. 2019
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
26. 08. 2019
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
04. 06. 2019
Komisie – Komisia kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja