Zasadnutia

č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota

08. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 8.6.2023 – Žilinská Lehota
07. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 7.6.2023 – Bánová
06. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 6.6.2023 – Závodie
31. 03. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 31.3.2022 – Žilinská Lehota
30. 03. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 30.3.2022 – Bánová
29. 03. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 29.3.2022 – Závodie
24. 01. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 24.1.2022
23. 06. 2021
Ukľudnenie dopravy – Verejná diskusia s občanmi Bánovej a Závodia vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline
22. 06. 2021
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 22.6.2021 – Žilinská Lehota
26. 09. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 26.9.2019 – Žilinská Lehota
25. 09. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 25.9.2019 – Bánová
24. 09. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 24.9.2019 – Závodie
04. 07. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 4.7.2019 (Žilinská Lehota)
03. 07. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 3.7.2019 (Bánová)
02. 07. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 2.7.2019 (Závodie)
11. 04. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 11.4.2019 (Žilinská Lehota)
10. 04. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 10.4.2019 (Závodie)
09. 04. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 7 konaného dňa 9.4.2019 (Bánová)