Zasadnutia

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto

15. 06. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 15.6.2023
18. 05. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 18.5.2023
20. 04. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 20.4.2023
16. 03. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 16.3.2023
16. 02. 2023
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 16.2.2023
01. 09. 2022
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa September 2022
01. 12. 2021
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 december 2021
17. 06. 2021
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 17.6.2021
11. 04. 2021
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 11.4.2021
12. 11. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 12.11.2020
20. 02. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 20.2.2020
23. 01. 2020
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 23.1.2020
19. 12. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 19.12.2019
21. 11. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 21.11.2019
17. 10. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 17.10.2019
19. 09. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 19.9.2019
20. 06. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 20.6.2019
16. 05. 2019
Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 16.5.2019