Zasadnutia

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 201 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 470 KB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 581 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 969 KB

Predkladané materiály