Zasadnutia

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 208 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 759 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály