Zasadnutia

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 86 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 3 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 560 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 545 KB

Predkladané materiály