Zasadnutia

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 27.06.2023

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 122 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 41 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 699 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 111 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 616 KB

Predkladané materiály