Zasadnutia

41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 202 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 15 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály