Zasadnutia

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 88 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 600 KB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 837 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 868 KB

Predkladané materiály