Zasadnutia

39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 210 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 21 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály