Zasadnutia

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 19.09.2022

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 122 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 18 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 795 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 111 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 573 KB

Predkladané materiály