Zasadnutia

34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Audio záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 135 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 518 KB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 522 KB

Predkladané materiály