Zasadnutia

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 20.06.2022

Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 127 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 21 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 864 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 110 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 561 KB

Predkladané materiály