Zasadnutia

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 20.06.2022

Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 127 KB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 865 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 110 KB

Predkladané materiály