Zasadnutia

32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 25.04.2022

Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 123 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 13 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 677 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 110 KB Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 110 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 632 KB

Predkladané materiály