Zasadnutia

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Audio záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 143 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 716 KB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 587 KB

Predkladané materiály