Zasadnutia

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 201 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 10 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 843 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 1 MB

Predkladané materiály