Zasadnutia

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 21.02.2022 – videokonferencia

Video záznam
Pozvánka Stiahnuť PDF, Veľkosť 125 KB
Uznesenie Stiahnuť PDF, Veľkosť 14 MB
Hlasovanie Stiahnuť PDF, Veľkosť 374 KB
Dochádzka Stiahnuť PDF, Veľkosť 112 KB
Zápisnica Stiahnuť PDF, Veľkosť 405 KB

Predkladané materiály